rudkāta vērdiņsēne

Collybia acervata (Fr.) P. Kumm.

Collybia acervata (Fr.) P. Kumm. attēls

latviski: rudkāta vērdiņsēne

angliski:

vāciski: Büschel-Rübling

zviedriski:

igauniski:

lietuviski: krūmiškoji plempė

krieviski:

Cepurīte:

2-4 cm plata, sākumā gandrīz pusapaļa, vēlāk izliekta vai plakana, higrofāna, sausa – bālgana, mitra – sarkanbrūna, ar rievainu malu. Mīkstums bālgans, ar vāju ķiploku vai iepuvušu kāpostu smaku un neizteiktu garšu.

Lapiņas:

bālganas līdz iesārtas, šauras, ciešas, brīvas.

Kātiņš:

5-12 cm garš, 0,2-0,5 cm resns, sarkans līdz sarkanbrūns, vēlāk oranžs, ar tūbainu sakņveida pagarinājumu.

Sporas:

gludas, elipsoīdas, bezkrāsainas, masā baltas, 6-7 x 2,5-3 μm.

Trofiskā grupa :

Nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs.

Biotopi:

Skuju koku un jauktos mežos.

Summary:

Litter saprotroph and xylotroph, in coniferous and mixed forests, common in Latvia, edible.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Āzija, Ziemeļamerika, Latvijā bieži, VI– X.

Обобщение:

Подстилочный сапротроф и ксилотроф, в хвойных и смешаных лесах, в Латвии часто, съедобен.

Īpašas norādes :

Ēdama.

Apskati citas sugas: