Ziemasodu dzimta (Trichoceridae)

Divspārņu kārtas dzimta, kas pieder pie odveidīgajiem. Pavirši aplūkotas, sugas atgādina garkājus jeb garkājodus. Sugu parastais lielums - 0,5-1 cm. Kājas garas vai ļoti garas, dažreiz vismaz divreiz pārsniedzot ķermeņa garumu. Acis vienkāršas. Taustekļi gari, posmu skaits ne mazāk kā 6. Nozīmīga atšķirības pazīme ir spārnu dzīslojums. Kostālā dzīsla stiepjas ap visu spārnu, spārna pakaļējā malā tievāka. Tā ir dzīsla, kas atrodas pie spārna priekšmalas. Savukārt anālā dzīsla divzaraina, ārējais zars ļoti īss, piekļaujas spārna malai. Anālā dzīsla ir vistuvāk spārna pamatam lejpusē esošā brīvstāvošā dzīsla.

Sugas lido spietos agri pavasarī un vēlu rudeņos, arī ziemā atkušņa laikā; tos pievilina gaisma tumšā laikā. Kāpuri mīt atmirušos koku stumbros, dobumos, trūdošos augos un sēnēs, parasti mitrās un pārmitrās vietās, pārtiek no detrīta (atmirušām organiskajām vielām).

Pasaulē nodala aptuveni 15 ģintis ar 180 sugām, galvenokārt mērenā klimata joslā Holarktiskajā reģionā. Latvijā precīzs sugu skaits nav zināms; šī odveidīgo dzimta pie mums ir maz izpētīta. Latvijā sastopamas vismaz divas Trichocera ģints sugas (T.regelationis, T.maculipennis).

Šīs dzimtas sugas

 • ziemasods Trichocera maculipennis Meigen

  Trichocera maculipennis Meigen attēls

  angliski: European winter cranefly, winter gnat

  vāciski: Wintermücke

  zviedriski:

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: зимний комар