Trūdodu dzimta (Sciaridae)

Divspārņu kārtas odveidīgo dzimta. Ļoti dažāda lieluma (no 0,6 mm līdz 1 cm lieli) odveidīgie. Vairums to ir vāji lidotāji. Ķermeņa pamatkrāsa melna vai pelēka. Kājas salīdzinoši īsas, bez piešiem. Acis tuvu, daļēji saplūstošas. Taustekļi vairumam sugu 16 posmu, vidēji gari. Mātītes dažām sugām ir bezspārnainas. Sastopami mitrās, mežainās vietās. Vairākas sugas ir kosmopolītiskas, izplatījušās ar siltumnīcās audzētiem augiem. Absolūtais vairākums sugu pieaugušā stadijā (kas parasti laika izteiksmē ir īsa) barību neuzņem. Kāpuri galvenokārt pārtiek no detrīta, dažām sugām arī - svaigas augu barības vai sēņu micēlija. Uzturas dažādos pūstošos substrātos, augsnē. Dažu sugu kāpuri ir siltumnīcu kaitēkļi.

Visā pasaulē sastopamu odveidīgo dzimta, nodala ap 1700 sugu. Atrodamas norādes, ka šāds skaitlis ir tikai neliela daļa no kopumā iespējamo trūdodu sugu skaita; sevišķi vāji tie izpētīti mitrajos tropu apgabalos. Latvijā zināma 41 trūdodu suga.

Šīs dzimtas sugas

 • trūdods Bradysia sp.

  Bradysia sp. attēls

  angliski: dark-winged fungus gnat

  vāciski: Trauermücke

  zviedriski: sorgmygga

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: листовой комарик