Taisnspārņu kārta (Orthoptera)

Visā pasaulē sastopama dažādu klimata joslu kukaiņu kārta. Atkarībā no taksonomiskās pieejas, dažādos avotos minētais sugu kopskaits svārstās 23-26,000 sugu ietvaros. Dominē nelieli vai vidēji lieli kukaiņi; parasti 1-4,5 cm gari. Ķermenis cilindrisks vai sāniski mazliet saplacināts. Dēj olas, attīstība ar nepilnīgu pārvēršanos, t.i. - izšķīlusies nimfa jeb jaunais īpatnis pēc pamatpazīmēm līdzīgs pieaugušam taisnspārnim, tikai bez spārniem. Pieaugot vairākkārt maina ādu. Raksturīga grauzējtipa mute, saliktās acis diezgan lielas, taustekļi posmaini. Galvas pamatne vairāk vai mazāk saplūst ar priekškrūtīm, to vienoti dēvē par galvkrūtīm. Kājas spēcīgas, pakaļkājas pilda lēciena funkciju. Spārni normāli attīstīti vai reducēti. Spārni sastāv no priekšspārniem, zem kuriem salocīti atrodas pakaļspārni, bieži tie ir atšķirīga (nereti - spilgta) krāsojuma. Vairumam sugu ir skaņas veidojošie (sisināšanas) orgāni. Galvenokārt augēdājas sugas. Latvijā sastopamajām sugām gandrīz vienmēr mātītes ir manāmi vai vismaz mazliet lielākas nekā tēviņi.

Latvijā 5 dzimtas ar gandrīz 50 sugām. Visai līdzīgs sugu skaits un sadalījums pa dzimtām konstatēts arī citur ģeogrāfiski tuvākajos apgabalos Ziemeļeiropā.