Mugurpeldes blakšu dzimta (Notonectidae)

Blakšu kārtas dzimta. Peld ar vēderpusi uz augšu. Plēsīgas, ūdenī mītošas sugas. Taustekļi īsi, maz redzami. Priekškāju gūžas priekškrūšu aizmugurējā malā. Snuķis brīvs, četrposmains. Vairodziņš liels, labi saskatāms, tā krāsai un punktējumam ir nozīme sugu nodalīšanā. Ķermenis mugurpusē jumtveida. Pēdas divposmu. Spārni normāli attīstīti, ar membrānu. Samērā lielas (Latvijā vismaz 10 mm; garums dažādām sugām svārstās 10-16 mm robežās) ūdensblaktis, citur: 2-25 mm lielas. Stāvošos un lēni tekošos, aizaugušos ūdeņos dažādās klimata joslās sastopamas sugas. Dzimtā (to aplūkojot šaurā izpratnē) nodala ap 200 sugas pasaulē. Eiropā 13 sugas, Latvijā 3 sugas; parastā mugurpelde (Notonecta glauca) ir visbiežākā.

Šīs dzimtas sugas

 • parastā mugurpelde Notonecta glauca L.

  Notonecta glauca L. attēls

  angliski: backswimmer bug, greater water boatman

  vāciski: Gemeine Rückenschwimmer

  zviedriski: allmän ryggsimmare

  igauniski: harilik selgsõudur

  lietuviski: vandensblaktė

  krieviski: гладыш обыкновенный