Pūkbruņutu dzimta (Eriococcidae)

Augutu jeb augu sūcēju kārtas dzimta. Sīki kukaiņi, vairums sugu no 0,7-3 mm gari. Ķermeni no virspuses klāj visbiežāk olveidīgs vai bumbierveidīgs apvalks, kas dažādām sugām ir baltā, dzeltenā vai iesārtā krāsā. Ārpus apvalka redzami īsi taustekļi un - vēdera galā - cerkas. Dažām sugām apvalka virspusi klāj sīku, zvīņveidīgu dzeloņu rindas, vai šādi dzeloņi ir izvietoti gar apvalka sānu malām. Uzturas uz dažādām augu virszemes daļām, vairums pūkbruņutu sugu ir ciešā piesaistē kādai konkrētai augu sugai vai radniecīgu sugu grupai (ģintij). Dažas pūkbruņutu sugas dzīvo aiz koku mizas, vēl citas izraisa pangu veidošanos. Sevišķi krāšņas pangas uz eikaliptiem veido Apiomorpha ģints sugas.

Dažādās klimata joslās sastopamas sugas; pasaulē nodala aptuveni 550 sugas; Eiropā - ap 90. Latvijā 6 pūkbruņutu sugas, no tām divas aprakstītas Latvijā kā jaunas zinātnē.