Rituļvaboļu dzimta (Clambidae)

Vaboļu kārtas dzimta. Pieder ļoti sīkas vaboles (ķermeņa garums 0,7-2 milimetri), kā apveids ir ieapaļš un kuras spēj papildus saritināties. To barības objekti ir sēnes (patērē sporas) gan pieaugušas vaboles, gan kāpura stadijā. Uzturas augsnes virskārtā un nobiru slānī. Ķermeņa apveids ovāls, krāsa tumša, taustekļi vidēji gari iepretim ķermeņa garumam, savstarpēji attālināti.

Neliela, ap 70 sugu dzimta, kas izplatīta visā pasaulē. Latvijā 4 sugas, visas no Clambus ģints (C. armadillo, C.gibbulus, C.pubescens, C.punctulum). Reti konstatējamas izmēru dēļ, tomēr netiek uzskatītas par retām sugām.