Kapucķirmju, graudurbju dzimta (Bostrichidae)

Vaboļu kārtas dzimta. Pieder dažāda lieluma vaboles – no sīkām līdz vidēja lieluma, kurām gan pieaugušajām vabolēm, gan kāpuriem parasti raksturīgs viens un tas pats saimniekaugs. Agrākajā literatūrā šī dzimta ir latviskota arī kā māņmizgrauži. Parastākais ķemeņa lielums 3-6 mm, reti vairāk; šādā izpratnē Bostrychus capucinus ir viena no lielākajām sugām. Raksturīgs cilindrisks ķermenis, priekškrūšu vairogs pilnīgi sedz galvu.

Dažādā klimatā un teritorijās sastopamas vaboles, nodala ap 550 sugu. Latvijā 3 sugas. Latvijā visbiežāk atrodams Stenopachis linearis-priežu kapucķirmis, kas mēdz savairoties pēc degumiem.

Šīs dzimtas sugas

 • parastais kapucķirmis Bostrychus capucinus (L.)

  Bostrychus capucinus (L.) attēls

  angliski: capuchin beetle, false powderpost beetle

  vāciski: Karminroter Kapuzinkäfer

  zviedriski: rödvingad kapuschonbagge

  igauniski:

  lietuviski: gaubtavabalis

  krieviski: капюшонник обыкновенный