rumpuču skrimslene

Tremiscus helvelloides (Fr.)Donk (sin. Guepinia helveloides (DC.:Fr.)Fr.; Gyrocephalus rufus (Jacq.)Bref.)

Tremiscus helvelloides (Fr.)Donk attēls

latviski: rumpuču skrimslene

angliski: Salmon Sabel

vāciski: Fleischroter Gallertrichter

zviedriski: gelétratting

igauniski: lehterüdik

lietuviski:

krieviski: гелвеллоидный тремискус

Trofiskā grupa :

Saprotrofa sēne uz sēne uz zemes kā arī skuju koksnes atliekām augsnē.

Biotopi:

Skuju koku meži, arī antropogēnos biotopos (grantskarjeros, izgāztuvēs, zālienos, pie dzelzceļa).

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Āzija. Latvijā ļoti reti.

Summary:

Very rare in Latvia. Included in the Red Data Book of Latvia. Protected by law.

Обобщение:

В Латвии очень редко. Занесен в Красную книгу. Охраняется законом.

Īpašas norādes :

Sēne ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā un Ministru Kabineta 2004. gada 14. novembra Noteikumu Nr. 396 Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu.

Apraksts:

Augļķermeņi: stāvoši, skrimšļaini, ar īsu kātiņu un lāpstveidīgu, gandrīz piltuvveidīgu, 3-10 cm augstu un 2-5 cm platu , 1-3 mm biezu galotnes daļu. To krāsa dzelteni sarkana, oranži sarkana vai sarkana.
Sporas: vienšūnas, elipsoidālas vai alantoīdas, bezkrāsainas, 9-12 x 4,5- 6 μm.

Apskati citas sugas: