zilganā mīkstpiepe

Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilb. et Ryvarden

Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilb. et Ryvarden attēls
  • zilganā mīkstpiepe attēls
  • zilganā mīkstpiepe attēls

latviski: zilganā mīkstpiepe

angliski: Blauender Porling

vāciski:

zviedriski: Blåticka

igauniski:

lietuviski: Melsvėjančioji postija

krieviski:

Virspuse:

balta, iespieduma vietās zilē, nelīdzena vai nedaudz saraina.

Poras:

stūrainas, 3-6 uz 1 mm, poru virsma balta vai zilgana.

Konsistence:

mīksta, sūkļveida, drupena izkaltušiem eksemplāriem.

Augļķermeņi:

viengadīgi, puslokveida, retāk pusatliekti, aug pa vienam vai nedaudziem blakus uz kritalām, izmērs 5x6x1,5 cm.

Mīkstums:

balts, iespieduma vietās zilē.

Sporas:

bezkrāsainas, cilindriskas līdz alantoīdas, 5,5-7,5x1-2 µ.

Trofiskā grupa :

Aug uz skuju koku kritalām.

Biotopi:

Skuju koki un jaukti meži, pārsvarā mitrās vietās.

Izplatība un sastopamība :

Ziemeļu puslodes mežu reģionos. Latvijā sastopama bieži.

Summary:

On dead logs of conifers, common in Latvia.

Обобщение:

Растет на валежных стволах хвойных деревьев, в Латвии часто.

Īpašas norādes :

Izraisa brūno trupi.

Apskati citas sugas: