sarkanā košlapīte

Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.) Kreisel (syn. M. echinatum (Roth.: Fr.) Singer)

Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.) Kreisel attēls

latviski: sarkanā košlapīte

angliski:

vāciski: Blutblättriger Zwergschirmling

zviedriski: Granatskivling

igauniski:

lietuviski: raudonlakštis kelmenis

krieviski:

Cepurīte:

2-5 cm plata, sākumā koniska, vēlāk izpletusies, nespodri svinpelēka līdz brūngana, virsmiziņa sākumā ar sīkām, smailām kārpiņām, vēlāk graudaina, mala ilgi ieliekta, ar bārkstainām daļējā plīvura atliekām, atsevišķi plīvura pavedieni jaunām sēnēm savieno cepurīti ar kātiņu. Mīkstums plāns, balts, griezumā sārtojas, ar piepju smaržu un maigu garšu.

Lapiņas:

koši karmīnsarkanas, vēlāk sarkanbrūnas, brīvas, šķautnēs pārslainas.

Kātiņš:

3-4 cm garš, 0,3-0,5 cm resns, cilindrisks, trausls, pie pamata ar bumbuļveida paresninājumu, tumši sarkans ar svinpelēku apsarmi, gredzens šaurs, izzūdošs.

Sporas:

smalki kārpainas, cilindriski elipsoīdas, citrondzeltenas, 6-7 x 3-4 μm.

Trofiskā grupa :

Nedzīvās zemsedzes saprotrofs.

Biotopi:

Lapu koku un jauktos mežos, krūmājos, ceļmalās, grāvmalās, zālainās vietās, mitrās, auglīgās augsnēs.

Summary:

Litter saprotroph, in deciduous and mixed forests, brush lands, along path sides, among grasses, on damp, nutrient-rich soils, rare in Latvia, inedible.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Āzija, Ziemeļāfrika, Ziemeļamerika, Latvijā reti, VI- X.

Обобщение:

Подстилочный сапротроф, в лиственных и смешаных лесах, в кустарниках, по обочинам дорог, в травянистых местах, на влажных, богатых почвах, редко, несъедобен.

Īpašas norādes :

Neēdama.

Apskati citas sugas: