sarkstošā dižsardzene

Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer (syn. Lepiota rhacodes (Vittad.) Fr.)

Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer attēls

latviski: sarkstošā dižsardzene

angliski: Shaggy parasol

vāciski: Rötender Schirmpilz

zviedriski: Rodnande fjällskivling

igauniski: safransirmik

lietuviski: šiurkščiuji žvynabudė

krieviski:

Cepurīte:

7-14 cm plata, sākumā lodveida, vēlāk zvanveida, beidzot izpletusies, brūnganpelēka ar brūnu vidu, virsmiziņa plāna, saplaisā lielās, atspūrušās, kārniņveida koncentriski sakārtotās zvīņās. Mīkstums balts, griezuma vietā kļūst ķieģeļsarkans, ar patīkamu smaržu un garšu.

Lapiņas:

baltas, ar iesārtu šķautni, iespieduma vietās sārtojas, brīvas.

Kātiņš:

12-15 cm garš, 1-1,5 cm resns, gluds, gaiši brūns, iespiedumu vietās sarkanbrūns, dobs, sīksts, pie pamata ar bumbuļveida paresninājumu, gredzens kustīgs, vataini porains, malās saplaisājis.

Sporas:

gludas, elipsoīdas, bezkrāsainas, masā baltas, 8-12 x 6-8 μm, ar lielām dīgšanas atverēm.

Trofiskā grupa :

Nedzīvās zemsedzes saprotrofs, var būt arī mikorizas sēne.

Biotopi:

Skuju koku, it sevišķi egļu un jauktos mežos.

Summary:

Litter saprotroph, and mycorrhiza forming species, in coniferous, spruce and mixed forests, very common in Latvia, edible.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Āzija, Ziemeļāfrika, Ziemeļamerika, Latvijā ļoti bieži, VIII- X.

Обобщение:

Подстилочный сапротроф и микоризообразователь, в еловых и смешаных лесах, очень часто, съедобен.

Līdzīgās sugas:

Macrolepiota procera - lielā dižsardzene, kura ir lielāka, mīkstums griezumā krāsu nemaina.

Īpašas norādes :

Ēdama, derīga cepšanai.

Apskati citas sugas: