baltā skaistgalve

Calocybe leucocephala (Fr.) Singer (syn. Tricholomella constricta (Fr.) Zerova: Kalamees)

Calocybe leucocephala (Fr.) Singer attēls

latviski: baltā skaistgalve

angliski:

vāciski: Gegürtelte Schönkopf

zviedriski: Rotmusseron

igauniski:

lietuviski:

krieviski:

Cepurīte:

4-5 cm plata, sākumā izliekta, vēlāk plakani izpletusies, sākumā balta, zīdaina, vēlāk vidū dzeltenīga vai pelēcīga. Mīkstums balts, ar smaržu un garšu.

Lapiņas:

baltas, ciešas, sākumā pie kātiņa pieaugušas, vēlāk brīvas.

Kātiņš:

4-10 cm garš, 0,5-0,8 cm resns, balts, ar sakņveida pagarinājumu.

Sporas:

kārpainas, plati olveidīgas, bezkrāsainas, masā baltas, 8-8,5 x 4-6 μm.

Trofiskā grupa :

Nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs.

Biotopi:

Lapu koku un jauktos mežos, parkos.

Summary:

Humus and litter saprotroph, in deciduous and mixed forests, parks, rare in Latvia, edible.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Latvijā reti, VI- X.

Обобщение:

Почвенный и подстилочный сапротроф, в лиственных и смешаных лесах, в парках, редко, съедобен.

Īpašas norādes :

Ēdama, bet nelielo izmēru dēļ nenozīmīga.

Apskati citas sugas: