Hadriāna zemestauki

Phallus hadriani Vent.:Pers.

Phallus hadriani Vent.:Pers. attēls

latviski: Hadriāna zemestauki

angliski: Dune Stinkhorn

vāciski:

zviedriski:

igauniski:

lietuviski:

krieviski:

Cepurīte:

zvanveidīga vai uzpirksteņveidīga, 3-5 cm plata. Tās virsma neregulāri tīklaini krokaina; galotnē disks parasti ar zobainu apmali un gļotainu olīvkrāsas glebu.

Augļķermeņi:

Jaunie, neartvērušies augļķermeņi olveidīgi vai lodveidīgi, sākumā balti, 3-7 cm plati, pie pamatnes ar iesārtām sēņotnes auklām.Vēlāk virs smiltīm "olas" iesārtas. Perīdija trīskārtaina. Eksoperīdija un endoperīdija plānas. Mezoperīdija starp tām bieza, želejveidīga. Augļķermenim nobriestot mezoperīdija saplīst 2-3 neregulāras formas daivās un no tās vidus izaug kātveidīgs, 10-25 cm garš un 2-3 cm resns receptākuls (nesējs). Tas ir cilindrisks, pie pamatnes un uz galotni nedaudz sašaurināts, dobs, porains, trausls, balts vai nedaudz dzeltenīgs.

Sporas:

iegareni elipsoidālas, dažreiz cilindriskas, ar noapaļotām galotnēm, gandrīz bezkrāsainas, 3-5 x 1,5 -2 μm.

Trofiskā grupa :

Saprotrofa sēne.

Biotopi:

Kāpu un iekšzemes smiltāji

Summary:

Rather rare on dunes. Included in the Red Data Book of Latvia. Protected.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Āzija, Ziemeļamerika. Latvijā pareti Baltijas jūras un Rīgas līča kāpās, arī smiltājos attālāk no jūras, piemēram, Rīgā.

Обобщение:

Довольно редко на дюнах. Гриб занесен в Красную Книгу Латвиию Охраняется законом.

Līdzīgās sugas:

Sēne līdzīga parastajiem zemestaukiem no kuriem atšķiras ar saviem biotopiem un iesārtajām sēņotnes auklām un iesārtajām "olām".

Īpašas norādes :

Sēne ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā un Ministru Kabineta 2004. gada 14. novembra Noteikumu Nr. 396 Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

Apskati citas sugas: