Smilširbjveidīgo kārta (Pterocliformes)

Šo kārtu latvisko arī kā smilšvistiņveidīgo kārtu.