Pelikānveidīgo kārta (Pelecaniformes)

Šajā kārtā iekļautas arī dzimtas, kas agrāk bija stārķveidīgajos (ibisi, gārņi), bet izslēgtas, pārvietojot uz sullveidīgajiem - sullu un jūraskraukļu dzimtas.