Zaļvārnveidīgo kārta (Coraciiformes)

Šo kārtu latvisko arī kā krāšņvārnveidīgo kārtu. Agrāk šeit ietilpstošā pupuķu dzimta no tās izslēgta.