Lēļveidīgo kārta (Caprimulgiformes)

Šajā kārtā tiek ietilpināta arī svīru dzimta, kas agrāk bija savrupā kārtā.