Vanagveidīgo kārta (Accipitriformes)

Šajā kārtā ietilpinātas tikai zivjērgļu un vanagu dzimtas, bet piekūnu dzimtas sugas ir savrupā, pēc sistemātiskās vietas visai attālā, kārtā (agrāk norādītās dzimtas bija apvienotā piekūnveidīgo kārtā).