Strepsipteru kārta (Strepsiptera)

Maz izpētīta un grūti pētāma sīku, parazītisku kukaiņu kārta. Raksturīgas ļoti izteiktas atšķirības starp dzimumiem - mātītes ir kāpurveida izskata un visu dzīves laiku pavada kukaiņa-saimnieka ķermenī. Tēviņi brīvi pārvietojas vidē, tiem ir spārni. Lieluma ziņā strepsipteras ir ļoti sīki kukaiņi: tēviņu lielums parasti 2-5 mm, mātītēm - 2-8 mm, retos gadījumos dažām sugām līdz 10 mm. Visbiežāk parazitē plēvspārņos (dažādās bitēs un lapsenēs), bet ir arī sugas, kas parazitē divspārņos un cikādēs.

Visā pasaulē sastopama kukaiņu kārta, kurā nodala 7 dzimtas ar aptuveni 600 sugām, lai gan ļoti daudzas sugas ir aprakstītas tikai pēc mātītes vai tikai pēc tēviņa izskata.

Latvija ģeogrāfiski atrodas strepsipteru areāla nomalē pārāk vēsā klimata dēļ; šie kukaiņi pie mums ir ļoti reti un konkrēts sugu skaits pat nav zināms. Tie nekad nav Latvijā īpaši pētīti. Pēc datiem no tuvākajām kaimiņvalstīm pie mums sastopamas vismaz 3 sugas, tajā skaitā turpmāk aprakstītā bišu strepsiptera.