Protūru kārta (Protura)

Kukaiņu klases kārta. Sīki, primitīvi bezspārnu kukaiņi, to garums 0,5-3 mm. Ķermenis bāli iedzeltens, vārpstveidīgs, galva izvirzīta. Taustekļu un acu nav. Tāpēc dažreiz literatūrā šos kukaiņus latvisko kā beztaustekleņus. Vēders 12-posmu. Mute dūrēja-sūcēja tipa. Kāju rudimenti parasti divdaļīgi un ir tikai pie pirmajiem 2 vai 3 vēdera posmiem. Turklāt pirmais kāju pāris ir manāmi garāks. Kāpuriem (attīstība ar nepilnīgu pārvēršanos) sākotnējās stadijās pēc izšķilšanās ir tikai 8-9 posmu vēders.

Dzīvo mitrās vietās augsnē, zem priekšmetiem un aiz koku mizas. Parasti indivīdu skaits vienkop liels vai ļoti liels. Pārtiek no sēņu micēlija un sīkdzīvniekiem, tos izsūcot.

Visā pasaulē sastopamas ap 800 sugas septiņās dzimtās. Latvijā tikai viena dzimta ar dažām ģints Eosentomon sugām. Šī ģints ir dominējošā protūru kārtā un tajā nodalītas ap 300 sugas.