Neanūras dzimta (Neanuridae)

Lēcastu jeb kolembolu kārtas dzimta. Ļoti sīku (0,2-1 mm) vai nelielu (max līdz 7 mm garu) kukaiņu dzimta, kuru sugas dzīvo galvenokārt zemsedzē, aiz atlupušas koku mizas, uz zemes zem dažādiem priekšmetiem, kā arī trūdošā koksnē un bojā gājušā organisko vielu masā. Sugām galvenokārt raksturīgs zils, pelēks vai sarkans ķermeņa krāsojums. Dažas sugas ir svītrainas - kontrastējošās krāsās.

Pasaulē zināmas ap 730 sugas dažādās klimatiskajās joslās. Latvijā zināmo sugu skaits nav precīzi noskaidrots.