Tauriņu kārta (Lepidoptera)

Tauriņu kārtai skatīt atsevišķu, tikai šai kukaiņu grupai, veidotu nodaļu.