Prusaku kārta (Blattodea (syn. pro parte Blattoptera, Dyctioptera)

Kukaiņu klases kārta. Mūsdienu sistemātikā tā ietver dažādus prusakus un termītus, jo DNS analīzēs ir konstatēta šo kukaiņu līdzība un izcelsme no kopīga senča. Līdz ar to parasti agrāk lietoto kārtas nosaukumu Blattoptera pašlaik attiecina tikai uz izmirušajām (fosilajām) "prusaka izskata" sugām, kas bija sastopamas karbonā un no kurām Mezozoja ēras vidusposmā veidojās mūsdienās izplatītās sugas. Tā kā vizuāli abas šīs kukaiņu grupas ir diezgan dažādas, ievieš savrupas apakškārtas: Blattoidea (prusakiem) un Termitidae (termītiem). Turpmāk pazīmes aplūkotas tikai Blattoidea izpratnē.

Prusaki ir nelieli vai vidēja lieluma kukaiņi ar saplacinātu ovāla apveida ķermeni, gariem taustekļiem, labi izveidotu priekškrūšu vairogu un grauzēja dzīvesveidam piemērotu muti. Vairums sugu ir tumsas aktivitātes kukaiņi. Attīstība ar nepilno pārvēršanos; izšķīlušies kāpuri (nimfas) visumā atgādina bezspārnainu pieaugušo indivīdu un pieaug, vairākkārt novelkoties. Priekšspārni plāni, ādaini, pakaļspārni - membrānveida. Uz priekšspārniem nereti mēdz būt plankumi vai svītras. Savvaļā mežainos apgabalos dzīvojošās sugas pārtiek no dažādiem augu izcelsmes produktiem: svaigiem augļiem, augu daļām, sadalošamies (pūstošām) augu paliekām.

Visā pasaulē, galvenokārt mežainās siltzemju joslās sastopamas sugas, kopumā ap 4400 sugu. Dažas sugas ir kosmopolītiski cilvēka mājokļu (virtuves) un ēdienu pārstrādes uzņēmumu pavadītāji.

Latvijā divas dzimtas ar 6 sugām.