dižskābaržu pangodiņš

Mikiola fagi Hartig

Mikiola fagi Hartig attēls

latviski: dižskābaržu pangodiņš

angliski: beech gall midge

vāciski: Buchengallmücke

zviedriski: bokgallmygga

igauniski:

lietuviski:

krieviski: буковый комар-галлица

Apraksts:

Pangodiņu dzimtas suga. Pieaugušie pangodiņi 3-4 mm lieli. Pangas ļoti raksturīga, viegli atpazīstama izskata, novietotas uz lapas plātnes virspuses. Tās ir 4-10 mm garas, zaļas vai sarkanīgas, ovālas formas ar izteikti īsi nosmailotu galu, atrodas pa vienai vai grupās uz lapu dzīslojuma, ar diezgan biezām sienām un koksnainas (sevišķi rudenī). Pangas, kurās mīt kāpurs, kas šķilsies kā tēviņš ir mazākas un šaurākas nekā tās, kurās attīstās mātīte (lielākas, ieapaļākas). Pārziemošana notiek pangā, nobirušajā lapā; pavasarī no pangas izšķiļas pieaudzis pangodiņš. Pangas atrodamas uz dažādām dižskābaržu sugām, retāk - uz kastaņām (Castanea) [nesajaukt ar zirgkastaņām (Aesculus)]! Vietām Viduseiropā to uzskata par nopietnu kaitēkli meža kultūrām, sevišķi jaunās dižskābaržu audzēs.

Izplatība:

Eiropas-Rietumāzijas suga. Vietām ieviesies ar stādījumiem.


Latvijā diezgan reti; dižskābardis nav gluži mūsu vietējās dendrofloras suga, bet, klimata pasiltināšanās dēļ, labi aug stādījumos, sevišķi Kurzemē.

Summary:

Rather rare (because of on cultivated beeches only), mostly western part. Fagus sylvatica (common beech) is not native species of Latvian flora.

Apskati citas sugas: