Gliemeņu klase (Bivalvia)

Latvijā 8 dzimtas ar nepilnām 50 sugām; sešās dzimtās ir tikai pa vienai sugai. Sugām bagātajās dižgliemeņu (Unionidae) un, jo sevišķi, pundurgliemeņu jeb zirnīšgliemeņu (Sphaeridae, syn. Pisidiidae) dzimtās daudzas jaunākajos laikos nodalītās sugas ir ļoti līdzīgas; to traktējums (pasugās, varietātēs) dažādās Eiropas gliemju faunās manāmi atšķiras.

Pēc jaunākās sugu revīzijas (2016) gliemeņu klasē nodala vairs tikai 32 sugas. Kopumā Latvijas gliemju faunā iekļauj 173 sugas (Gastropoda - 141; Bivalvia - 32).