plaisājošā rūtaine

Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin

Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin attēls
  • plaisājošā rūtaine attēls
  • plaisājošā rūtaine attēls

latviski: plaisājošā rūtaine

angliski:

vāciski: Mosaik-Schichtpilz

zviedriski: dynplätt; rutskinn

igauniski:

lietuviski:

krieviski:

Augļķermeņi:

ilggadīgi, klājeniski, plaši, saplaisājuši mazos daudzstūrainos, 0,2-1,5 platos un 2-5 mm biezos gabaliņos. Himēnijs gluds vai kārpains, gaišā vai pelēcīgā okera krāsā.

Sporas:

bezkrāsainas, elipsoidālas, 3,5- 5,2 x 2,5 - 3 (3,5) μm.

Trofiskā grupa :

Vecu ozolu stumbru parazīts, nokaltušu un kritušu ozolu stumbru un resno zaru saprotrofs.

Biotopi:

Ozolu un jaukti meži ar ozoliem.

Summary:

Rare on dead standing and fallen trunks and branches of oak trees. Included in the Red Data Book of Latvia. Protected.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Āzija, Ziemeļamerika. Latvijā reti.

Обобщение:

В Латвии редкий гриб на засохших ветвях и валежнике дуба. Охраняется законом.

Īpašas norādes :

Sēne ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā un Ministru Kabineta 2004. gada 14. novembra Noteikumu Nr. 396 Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Šīs sēnes aizsardzībai jāveido mikroliegumi. Izraisa balto trupi. Koksne nokrāsojas sarkanbrūna un tajā izveidojas daudzi lēcu lieluma balti plankumi, kuriem vēlāk iztukšojoties koksne iegūst medus kāres izskatu. Sākotnēji sēne parādās mizas plaisās un uz kailas kodolkoksnes. Tā var augt un attīstīties gadu desmitiem ilgi. Mikologs Pilāts kādā gadījumā tai saskaitījis 50 gadu pieauguma joslas.

Apskati citas sugas: