nošķeltā sārtgalve

Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel. (syn. R. truncata (Schaeff.) Singer: Bon)

Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel. attēls

latviski: nošķeltā sārtgalve

angliski:

vāciski: Fleischrötlicher Tellerling

zviedriski:

igauniski:

lietuviski: rusvoji rusvė

krieviski:

Cepurīte:

5-10 cm plata, plakani izliekta, izlocīta, sausa, gluda, vidū smalki pārslaina, sarkanbrūna līdz sarkanīga, mala ieritināta, apsarmota. Mīkstums stingrs, bālgans, gaiši okera sārts, ar stipru miltu smaržu un maigu garšu.

Lapiņas:

ciešas, sausas, bālā okera krāsā, vēlāk sarkanbrūnas, brīvas, lokveida vai mazliet gar kātiņu nolaidenas.

Kātiņš:

5-7 cm garš, 1-1,2 cm resns, vienmērīgi resns, saplacināts, ciets, bālgans, balti apsarmots.

Sporas:

raupjas, elipsoīdas vai nedaudz stūrainas, sārtas, 5-7 x 3-5 μm.

Trofiskā grupa :

Nedzīvās zemsedzes saprotrofs.

Biotopi:

Jauktos mežos.

Summary:

Litter saprotroph, in mixed forests, very rare in Latvia, edible.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Latvijā ļoti reti, IX- XI.

Обобщение:

Почвенный сапротроф, в смешаных лесах, в Латвии очень редко, съедобен.

Īpašas norādes :

Ēdama.

Apskati citas sugas: