tumšzvīņu jumtene

Pluteus pseudoroberti Moser & Stangl.

Pluteus pseudoroberti  Moser & Stangl. attēls

latviski: tumšzvīņu jumtene

angliski:

vāciski:

zviedriski:

igauniski:

lietuviski:

krieviski:

Cepurīte:

3-5 cm plata, sākumā izliekta, vēlāk izpletusies, balta, ar melnganām vai olīvbrūnganām zvīņām. Mīkstums balts, ar plūškoka ziedu smaržu un maigu garšu.

Lapiņas:

sākumā baltas, vēlāk sārtas, platas, brīvas.

Kātiņš:

4-7 cm garš, 0,6-1 cm resns, balts, apakšdaļā brūngans, ar nelielu bumbuļveida paresninājumu pie pamata.

Sporas:

gludas, plati elipsoīdas, masā sārtas, 6-8,5 x 5-6,5 μm.

Trofiskā grupa :

Koksnes saprotrofs.

Biotopi:

Jauktos mežos.

Summary:

Xylotroph, in mixed forests, rare in Latvia, ēdama.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Latvijā reti, VIII- IX.

Обобщение:

Ксилотроф, в смешаных лесах, в Латвии редко, съедобен.

Līdzīgās sugas:

Pluteus petasatus -zvīņainā jumtene, kura ir lielāka.

Īpašas norādes :

Ēdama.

Apskati citas sugas: