mazkātiņa melnbaltene

Melanoleuca subbrevipes Métrod

Melanoleuca subbrevipes  Métrod attēls
  • mazkātiņa melnbaltene attēls
  • mazkātiņa melnbaltene attēls

latviski: mazkātiņa melnbaltene

angliski:

vāciski:

zviedriski:

igauniski:

lietuviski: palšasis minkštūnis

krieviski:

Cepurīte:

8-20 cm plata, sākumā izpletusies, vēlāk plakana līdz piltuvveidīga, pauguraina, gluda, sākumā iedzeltena, vēlāk okerpelēka, ar bāli brūnganu vidu. Mīkstums pelēks līdz netīri dzeltens, ar vāju miltu smaržu un saldenu garšu.

Lapiņas:

sākumā bāli pelēcīgas, vēlāk okerpelēkas, bālējošas, ļoti ciešas, jomaini pieaugušas.

Kātiņš:

3-4 cm garš, 1,5-2 cm resns, izteikti īsāks par cepurītes diametru, pelēcīgs, okerpelēks, gareniski šķiedraini svītrains, blīvs, augšdaļā apsarmots.

Sporas:

graudainas, elipsoīdas, bezkrāsainas, masā baltas, amiloīdas, 8-10 x 5-6 μm.

Trofiskā grupa :

Humusa saprotrofs.

Biotopi:

Mežos, ganībās, pļavās.

Summary:

Humus saprotroph, in forests, meadows, pastures, rare in Latvia, edible.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Latvijā reti, VII– IX.

Обобщение:

Почвенный сапротроф, в лесах, на лугах и пастбищах, в Латвии редко, съедобен.

Līdzīgās sugas:

Vairākas Melanoleuca – melnbaltenes ar brūnām cepurītēm.

Īpašas norādes :

Ēdama.

Apskati citas sugas: