platlapiņu dāldersēne

Megacollybia platyphylla (Pers. Fr.) Kotl. & Pouzar (syn. Oudemansiella platyphylla (Pers.: Fr.) M. M. Moser – Collybia platyphylla (Pers.) Fr.)

Megacollybia platyphylla (Pers. Fr.) Kotl. & Pouzar attēls

latviski: platlapiņu dāldersēne

angliski: Broad-Gilled Agaric

vāciski: Breitblatt-Rübling

zviedriski: Strecknagelskivling

igauniski: laialehine puiduheinik

lietuviski: plačialapė kremblė

krieviski:

Cepurīte:

5-15 cm plata, sākumā zvanveidā izliekta, vēlāk plakani izpletusies, bāli pelēkbrūna, vidū tumšāka, kaila, staraini saplaisājusi, trausla. Mīkstums balts, ar neizteiktu smaržu un rūgtu garšu.

Lapiņas:

bālganas, ļoti platas un retas, reizēm šķautnēs ar brūnām pārslām, pie kātiņa pieaugušas vai gandrīz brīvas.

Kātiņš:

5-10 cm garš, 1-4 cm resns, sākumā balts, vēlāk bāli pelēkbrūns, kails, reizēm augšdaļā apsarmots, sīksts, šķiedrains, pie pamata ar resniem, zarainiem rizoīdiem.

Sporas:

gludas, ieapaļas, bezkrāsainas, masā baltas, 7-8 x 6-7 μm.

Trofiskā grupa :

Koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs.

Biotopi:

Lapu un skuju koku mežos.

Summary:

Litter saprotroph, in deciduous and coniferous forests, very common in Latvia, edible.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Ziemeļamerika, Latvijā, ļoti bieži, VIII– IX.

Обобщение:

Подстилочный сапротроф, в лиственных и хвойных лесах, в Латвии очень часто, съедобен.

Līdzīgās sugas:

Collybia – vērdiņsēnes ir mazākas, bez rizoīdiem.

Īpašas norādes :

Ēdama pēc novārīšanas kopā ar citām nelielos daudzumos, var izraisīt gremošanas traucējumus.

Apskati citas sugas: