biezstaru zemeszvaigzne

Geastrum triplex

Geastrum triplex attēls

latviski: biezstaru zemeszvaigzne

angliski: Collared Earthstar

vāciski: Halskrausen Erdstern

zviedriski:

igauniski:

lietuviski:

krieviski:

Trofiskā grupa :

Saprotrofa sēne

Biotopi:

Smilšaini meži, ēnaini un mitri skuju koku un jaukti meži.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Ziemeļu un Dienvidu Amerika, Āzija (Indija), Tasmānija, Jaunzēlande. Latvijā ļoti reti, līdz šim Tērvetē un Ķemeros.

Summary:

Very rare in shady and damp deciduous and coniferous forests. Protected.

Обобщение:

Очень редко в тенистых и влажных лиственных и хвойных лесах. Охраняется законом.

Īpašas norādes :

Sēne ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā un Ministru Kabineta 2000. gada 14. novembra Noteikumu Nr. 396 Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

Apraksts:

Atvērušies augļķermeņi 6-12 cm plati. Eksoperīdija bieza, saplīst 3-10, bet pa lielākai daļai 5-8 gaiši brūnās vai brūnās daivās. Endoperīdija sēdoša, saplacināti lodveida, 3,1-5, pa lielākai daļai 1,5-3,5 cm plata, gluda, pelēcīga līdz gaiši brūnai. Parasti augļķermeņos starp ekso- un endoperīdiju veidojas apkakle. Tā ir līdz 5 mm bieza, baltgana līdz netīri balta, vēlāk bēša krāsā, brūna līdz tumši brūnai. Peristoms skaidri norobežots, sākumā zīdaini-tūbains, vēlāk nedaudz krokains, pie pamatnes līdz 14 mm plats, ar relatīvi lielu atveri. Sporas lodveida, brūnas, 4,5-6,2 μm platas, ar 0,7-1,0 μm garām kārpiņām.

Apskati citas sugas: