sīkā zemeszvaigzne

Geastrum minimum Schw.

Geastrum minimum Schw. attēls

latviski: sīkā zemeszvaigzne

angliski:

vāciski: Kleiner Erdstern

zviedriski:

igauniski: väike maatäht

lietuviski: smalkusis žvaigždinas

krieviski: земляная звезда наименьшая

Augļķermeņi:

Atvērušies augļķermeņi 1,5-5,2 cm plati. Eksoperīdijs parasti saplīst līdz vidum 5-9 galotnē nosmailotās daivās. To virspuse pelēkbalta, pelēka, arī smilšu krāsā, sairstot gandrīz balta. Endoperīdijs olveidīgs, 0,9 - 1,2 cm augsts un 0,8-1 cm plats, ar kātiņu, balts, baltgans vai brūngans, svaigs ar sīkiem skābeņskābā kalcija kristāliem. Kātiņš ar apofīzi, peristoms konisks, šķiedrains, pie atveres skropstains.

Sporas:

lodveidīgas, vāji kārpainas, bezkrāsainas, 3-4 μm.

Trofiskā grupa :

Saprotrofa sēne.

Biotopi:

Skuju un lapu koku mežos, sevišķi kāpās.

Summary:

Very rare in coniferous and deciduous forests, especially on dunes. Included in the Red Data Book of Latvia. Protected.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Grenlande, Ziemeļ- un Dienvidamerika, Jaunzēlande. Latvijā ļoti reti.

Обобщение:

В Латвии очень редко в хвойных и лиственных лесах, особенно на дюнах. Охраняется законом.

Līdzīgās sugas:

Līdzīga ir Šmidela zemeszvaigzne (Geastrum schmideli), kurai peristoms ir ar izteiktām rievām.

Īpašas norādes :

Sīkā zemeszvaigzne ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas 2. kategorijā un Ministru Kabineta 2004. gada 14. novembra Noteikumu Nr. 396 Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Kā reta un izzūdoša sēņu suga tā ierakstīta arī Igaunijas un Zviedrijas Sarkanajā grāmatā, Somijas, Polijas un Vācijas Apdraudēto sēņu sugu sarakstā.

Apskati citas sugas: