stīvkāta vērdiņsēne

Collybia ingrata (Schumach.: Fr.) Kühner

Collybia ingrata (Schumach.: Fr.)  Kühner attēls

latviski: stīvkāta vērdiņsēne

angliski:

vāciski:

zviedriski:

igauniski:

lietuviski:

krieviski:

Cepurīte:

3-5 cm plata, sākumā zvanveida, vēlāk izpletusies, bālgana, kaila, gluda. Mīkstums bālgans, plāns ar sasmakušu produktu smaku un maigu garšu.

Lapiņas:

bālganas līdz iedzeltenas, ciešas, brīvas.

Kātiņš:

5-8 cm garš, 0,3-0,6 cm resns, cilindrisks, dzeltenīgs līdz rūsgans, augšdaļā balti apsarmots.

Sporas:

gludas, elipsoīdas, bezkrāsainas, masā baltas, 6-7 x 3-4 μm.

Trofiskā grupa :

Nedzīvās zemsedzes saprotrofs.

Biotopi:

Skuju koku un jauktos mežos.

Summary:

Litter saprotroph, in coniferous and mixed forests, rare in Latvia, inedible.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Latvijā reti, VIII- IX.

Обобщение:

Подстилочный сапротроф, в хвойных и смешаных лесах, в Латвии редко, несъедобен

Īpašas norādes :

Neēdama.

Apskati citas sugas: