bālējošā piltuvene

Clitocybe pseudoobbata (Lange) Kuyper (syn. C. expallens (Pers.: Fr.) P. Kumm.)

Clitocybe pseudoobbata (Lange) Kuyper attēls

latviski: bālējošā piltuvene

angliski:

vāciski:

zviedriski:

igauniski: kahkjas ebalehtrik

lietuviski:

krieviski:

Cepurīte:

1,5-4 cm plata, sākumā izliekta līdz plakani izpletusies, vēlāk sekli iedobta, higrofāna, sausa – iedzeltenas ādas krāsā, mitra – umbras brūna, gluda, kaila, plāna, gandrīz sīksta, ar rievainu malu. Mīkstums bālgans, plāns, ar neizteiktu smaržu un maigu garšu.

Lapiņas:

pelēkbrūnas, plānas, retas, gar kātiņu nolaidenas.

Kātiņš:

3-6 cm garš, 0,3-0,7 cm resns, cilindrisks, pelēkbrūns līdz bālā okera krāsā, augšdaļā gaišāks, sākumā porains, vēlāk ar dobumu.

Sporas:

Gludas, elipsoīdas, bezkrāsainas, masā baltas, 4,5-5 x 3,5-4 μm.

Trofiskā grupa :

Humusa saprotrofs.

Biotopi:

Jauktos mežos, klajumos, zālājos.

Summary:

Humus saprotroph, in mixed forests, in fields, among grasses, rare in Latvia, edible.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Latvijā reti, VII– IX.

Обобщение:

Почвенный сапротроф, в смешаных лесах, на полях, в травянистых местах, в Латвии редко, съедобен.

Īpašas norādes :

Ēdama.

Apskati citas sugas: